Резултатите от PISA: Повече от половината от българските ученици нямат умения за лична и професионална реализация в съвременния свят

Половината от българските ученици нямат умения като аналитично и критическо мислене, правене на логически взаимовръзки, четене с разбиране, осмисляне на…