Неизправност на пречиствателната станция в Разград установиха при съвместна акция на служители на МОСВ (ВИДЕО)

Експерти на РИОСВ-Русе установиха техническа неизправност на съоръжението-вторичен утаител на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води- Разград (ГПСОВ) в неделя,…

Анализирани са пробите отпадъчни води от промишлените обекти в Разград, открити са отклонения в нормите

Регионална лаборатория – Русе при ИАОС предостави на екоинспекцията резултати от изпитване на пробите отпадъчни води, взети при извънредните проверки…