РИОСВ – Русе санкционира мандра в село Дянково за замърсяване на чужд имот

В края на миналата седмица експерти на РИОСВ-Русе изпълниха заповед за принудително извеждане от експлоатация на съоръжение на млекопреработвателно предприятие,…

РИОСВ-Русе санкционира предприятие в Разград за нарушение на условие в комплексното разрешително

Експерти на РИОСВ-Русе съставиха акт за установяване на административно нарушение на предприятието за обработване и преработка на царевични продукти –…

РИОСВ-Русе състави два акта за нарушения при работата на Градската пречиствателна станция в Разград

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха два акта за установяване на административни нарушения на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД – Разград. Мярката е предприета…