Приеха кадастрална карта и регистри на имоти в землищата на исперихски села

Общинската администрация на Исперих уведомява, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии в…

Две постоянни комисии към Общински съвет одобриха намалението на таксите за подготвителни групи в град Разград и отпадането им за селата

На заседания на две постоянни групи към Общински съвет-Разград бе одобрена Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №14 на…