Община Разград започна подмяна на улични лампи в селата, в които осветлението е в най-амортизирано състояние

Община Разград започна подмяна на улични лампи в селата, в които осветлението е в най-амортизирано състояние. Закупени са общо 260…

Сдружение ЖАНЕТА приключи изпълнението на проекта „Подкрепа за дойстойни старини на хора от селата Хърсово и Голям Извор“

Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Женска Алтернатива за Независимост Етническа Толерантност и Асоцииране“ (ЖАНЕТА), приключи изпълнението на проект…