РИОСВ-Русе отчете превишения на нормите за сероводород в Разград през август

Мобилната автоматична станция (МАС) на Регионална лаборатория-Плевен към ИАОС отчете превишения на двете норми по показател сероводород при извънредните измервания…