Страница във Фейсбук – своеобразен портал за културни и туристически събития в областите от Северен Централен район

В Областна администрация Велико Търново бе поредната от срещите на областите Велико Търново, Габрово, Русе, Силистра, Разград (всички те част…