Удостоверението за психологическа годност на водачите, извършващи обществен превоз, става безсрочно

Удостоверението за психологическа годност на водачите, извършващи обществен превоз, става безсрочно, като само в определените в наредбата случаи ще бъде…