Колоездене и стрийтбол за децата на 26 юни – Международния ден за борба с наркоманиите и наркотрафика

По случай 26 юни – Международен ден за борба с наркоманиите и наркотрафика – Община Разград, Общински съвет по наркотични…

Допълнителни средства се отпускат за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните…