При спазване на противоепидемичните мерки ще се проведат Страшимировите театрални вечери

При спазване на противоепидемичните мерки ще се проведат Страшимировите театрални вечери – съобщиха на съвместна пресконференция главен експерт в отдел…