Проект „С уважение и толерантност напред в образованието“ стартира в ДГ “Пролет“ в село Стражец

Заместник-кметът на Община Разград Руска Вътева бе гост на стартирането на проекта „С уважение и толерантност напред в образованието“, който…

От Стражец започна провеждането на съвместните инициативи на Местната комисия за БППМН с училищата от общината

Първата дейност от съвместната  инициатива „Многообразието на етносите в моя роден край”, финансирана от Местна комисия за борба срещу противообществените…