МКБППМН-Кубрат се включи в инициативата на ученици от СУ „Христо Ботев“, подкрепящи кампанията „Мартеничка с кауза“

Противопоставяне на насилието с разбиране и чувствителност, формиране на толерантност и емпатия у подрастващите са акценти на последната седмица на…

Иновативна паралелка в СУ „Христо Ботев“, Лозница, проведе урок за обмен на иновативни практики

С бързи темпове растат възможностите за ученици от СУ „Христо Ботев“ град Лозница. Предоставяне на различни и иновативни възможности, възпитание…