Детското полицейско управление от СУ „Христо Ботев“ – Разград гостува в съдебната палата

Шестокласниците от Детското полицейско управление в СУ „Христо Ботев” – Разград проведоха открит урок със съда и прокуратурата. Днешното занятие…

Магистрати изнесоха беседа за агресията, хулиганските прояви и наказателната отговорност пред ученици от СУ „Христо Ботев“

Темата „Агресията в училище. Наказателна отговорност на непълнолетните. Хулигански прояви на непълнолетни лица и последици. Възпитателни мерки за деца при…

МКБППМН-Кубрат отличи с грамота и ученически позитивни папки малки еколози

Възпитаниците на Цветомира Стоянова от кубратското СУ „Христо Ботев“ преди няколко дена реализираха полезна и значима идея.  Третокласниците си осиновиха…