Промени в Наредбата за проектиране на пътища предвиждат изпълнителят да измества технически съоръжения в обхвата на пътя

Полагането на инженерни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура успоредно на пътя може да бъде в обхвата на пътя само…