МКБППМН-Кубрат с инициатива за сплотен и толерантен клас

МКБППМН-Кубрат в месеца на толерантността, стартира педагогическо-образователна инициатива за сплотен и толерантен клас, като неделима част от приоритетите и задачите…