Намаление на безработицата за месец април в три общини в Разградско

Равнището на безработица за страната по официални данни на Агенцията по заетостта (към 30.04.2024 г.) е 5,68%. Регистрирани безработни лица…

3% намаление на безработицата в три общини в област Разград за месец март

Равнището на безработица за страната по официални данни на Агенцията по заетостта (към 31.03.2024 г.) е 5,77%. Регистрирани безработни лица…