„Център за подкрепа на жени“ потърси съдействие от областния управител за Кризисен център

Неправителствената организация „Център за подкрепа на жени в с. Стражец“ потърси съдействие от областния управител Гюнай Хюсмен за оборудване на…