Лаптопи, мултифункционални устройства и рутери бяха доставени в комплексите от центрове за деца без увреждания и за младежи и деца в Разградско

В комплексите от центрове за настаняване от семеен тип за деца без увреждания и за деца и младежи с увреждания…