„Ученик за пример“ ще избират в кубратски и партньорски училища

По предложение на председателя на МКБППМН Орхан Мехмед, местната комисия отправи предизвикателство към ръководствата на общинските училища от района да…