Шестокласници от ОУ „НИкола Икономов“ събеседваха относно Правилника за поведение в училище

Класният ръководител на VIа клас към ОУ „Никола Икономов“ в град Разград  предостави на своите възпитаници възможност да прекарат забавно…

С „Гатанки за малчугани“ МКБППМН-Кубрат участва в патронния празник на училището в село Юпер

Предизвикателство получи МКБППМН-Кубрат в качеството си на партньор на юперското училище по случай патронния празник, който се отпразнува на 25…