Въвеждат се нови задължителни стандарти за административно обслужване на гражданите и методи за обратна връзка и удовлетвореност

Правителството прие промени в Наредбата за административното обслужване, с което се реформират изцяло системата за обратна връзка от потребителите и…