Община Разград започна подмяна на улични лампи в селата, в които осветлението е в най-амортизирано състояние

Община Разград започна подмяна на улични лампи в селата, в които осветлението е в най-амортизирано състояние. Закупени са общо 260…