Обявиха обществена поръчка за вътрешен ремонт на Детска градина ”Шестте ястребинчета”

Обществена поръчка с предмет „Инженеринг-проектиране и извършване на вътрешен ремонт в ДГ”Шестте ястребинчета” с подмяна на инсталации” обяви Община Разград.…