Утвърдиха датите на религиозните празници за 2024 г., различни от източноправославните

По предложение на ръководствата на религиозните общности в България правителството определи дните на религиозните празници през 2024 г. на вероизповеданията,…