Признатите организации на производителите на череши и вишни ще получават помощ за реализация на реколтата

Управителният съвет на ДФ „Земеделие” разшири обхвата на схемата de minimis, одобрена на 12 май като стимул за българските овощари…