Разград е сред първите български общини, които внедряват водородно гориво за отопление на административна сграда

Разград е сред първите български общини, които внедряват водородно гориво за отопление на административна сграда. Инициативата е в изпълнение на…