„Тача родната история“ – съвместна идея за интерактивна педагогическа ситуация на МКБППМН-Кубрат и ОУ „Свети Климент“-Юпер

На 15 май 2020 година, ОУ „Свети Климент“ – Юпер, щеше да бъде домакин на интерактивна педагогическа ситуация, организирана в…

Благодарствени и похвални грамоти за деца, участвали в различни онлайн предизвикателства и инициативи на МКБППМН-Кубрат

Клуб “Емпатия“ и авторската програма на д-р Н. Карагьозова „Час по щастие“, които от години подпомагат реализирането на различни образователно-превантивни…