Одобрен е законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси, създава се държавно предприятие „Държавна петролна компания“

Министър-председателят Бойко Борисов и членовете на Министерския съвет проведоха чрез видеоконферентна връзка извънредно правителствено заседание. На заседанието правителството одобри и…