Проведе се годишното заседание на Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград

Заместник-кметът на Община Разград Милена Орешкова участва в годишното заседание на Областния съвет за превенция на домашното насилие в област…

Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на Разград одобри предложения за включване в Регионалната програма за заетост 2020 г.

Във връзка с писмо на Министерството на труда и социалната политика, относно разработване и утвърждаване на регионални програми за заетост…

Общинският съвет ще заседава на 30 април, сесията започва с две докладни с мерки в подкрепа на бизнеса в извънредно положение

Председателят на Общински съвет-Разград Стоян Ненчев насрочи сесия на местния парламент за 30 април от 13,30 ч. С оглед стриктното…