Проведе се заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район

Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен и заместник областният управител Евгени Драганов участваха в провелото се днес в Областна…

Проведе се заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен участва в 14-тото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в…

Проведе се заседание на Областния съвет за интеграция на хората с увреждания

Заместник областният управител Евгени Драганов откри и ръководи заседанието на Областния съвет за интеграция на хората с увреждания днес. Това…

Проведе се заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район

Заместник областният управител на област Разград Нурие Црънгалова участва в заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен…

Проведе се заседание на Комисията по заетост

Областният управител Гюнай Хюсмен откри заседанието на Комисията по заетост Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен откри заседанието на…

Проведе се заседание на Обществения съвет за превенция и противодействие на корупцията в Област Разград

Областният управител на Област Разград Гюнай Хюсмен откри и ръководи заседанието на Обществения съвет за превенция и противодействие на корупцията…

Общественият съвет за работа с българите в чужбина проведе заключителното за годината заседание

Вицепрезидентът Илияна Йотова се срещна на „Дондуков“ 2 с ръководствата на дружествата на българските исторически диаспори в България. Вицепрезидентът благодари…