Педагози от кубратско училище са първите читатели на изданието на МКБППМН-Кубрат „Знанието е превенция“

Както обяви през лятото, с началото на новата учебна година, местната комисия започна да разпространява методическото помагало „Знанието е превенция“ …