Очаква се Здравната каса да увеличи клиничните пътеки за деца

Очаква се днес Здравната каса и Лекарският съюз да подпишат Анекс към Националния рамков договор за медицинските дейности. Част от…

Здравната каса поема важно лечение на пациентите с Паркинсон

За да функционират нормално пациентите се нуждаят от мозъчни пейсмейкъри. 6 години след въвеждането на така наречените „мозъчни пейсмейкъри”, които…

Отпускат се над 300 хиляди лева за стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби

Правителството одобри допълнителни разходи/трансфери в размер на 315 360 лева за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила…

Изменя се Правилникът за устройството и дейността на МВР

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи. В…