Електроразпределение Север инвестира 1 милион лева в птицезащитни устройства

Следвайки своята политика за подкрепа опазването на биоразнообразието, всяка година Електроразпределение Север предприема мерки за защита живота на птиците при…