Община Завет сключи 2 броя административни договора за изпълнение на проекти към стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат

На 22 юни 2020 г. кмета на Община Завет Ахтер Велиев сключи 2 броя административни договори за изпълнение на проекти…

Обявени свободни работни места в област Разград към 15 юни

Бюро по труда – Разград /общините Разград, Лозница и Цар Калоян/ 1 старши специалист, средно образование, работа с информационна система…

Обявени свободни работни места в област Разград към 8 юни

Бюро по труда – Разград /общините Разград, Лозница и Цар Калоян/ 1 главен счетоводител , висше образование „СК”, опит, работа…