Трите финансови грешки на младите хора

© Pixabay.com

Финансовият живот на младите хора често е доста сложен. А за съжаление те все още нямат достатъчни знания, умения и навици, за да сложат и поддържат ред в личните си финанси.

Много младежи, особено в САЩ, се сблъскват например с необходимостта да вземат студентски кредити, за да завършат образованието си. Много млади хора са принудени отрано да започнат да работят. И независимо, че те вече имат свои доходи, не са застраховани от неправилни решения и финансови грешки.

YouTube

Три са основните грешки, които младите хора правят при вземане на решения и предприемане на действия във финансовата област.

Грешка №1: Отсъствие на цели и посоки

Ако не знаете къде отивате, то как можете да отидете където и да било?

Това е в основата на всяко финансово планиране – а много млади хора нямат пред себе си ясни цели в това отношение. Освен ясна цел е необходимо и поне приблизителна представа как именно ще постигнете тази цел.

Например, често целта е изплащането на кредит за образование. Или пък други си задават като основна финансова цел събирането на парии за „черни дни“.

Има и млади хора, които си поставят за цел покупката на жилище или „финансова възглавница“, за да създадат семейство.

Но с това нещата не свършват. Когато си определите цел, трябва да направите математически разчети за необходимите за реализирането на плановете ви пари и време.

Например, искате да си купите жилище. Ако за тази цел вземете кредит помислете колко можете да изплащате месечно и колко време ще ви бъде необходимо за това.

По подобен начин анализирайте всяко от вашите финансови намерения.

В накрая, когато обозначите вашите цели и сте пресметнали реализирането им, определете приоритети: кои от тези цели са най-важи за вас на този етап.

И бъдете реалисти – парите, които ще насочвате за осъществяване на намеренията ви не са безкрайни. Затова, вероятно щ есе наложи да отложите реализацията на някои от вашите желания за по-благоприятно време.

Грешка № 2: Неумение да се управляват паричните потоци

Да се управляват паричните потоци е комплексен процес и въобще не е толкова лесно. Преди всичко трябва да умеете да съставяте вашия бюджет: особено най-важната му част – къде отвита вашите разходи.

За тази цел на някои ще им бъдат полезни различните програми и приложения, които позволяват грамотно да се съставя бюджет , да се управляват приходите и разходите.

Но даже да използвате обикновена тетрадка и химикалка, записвайки вашите доходи и разходи, това ще помогне да разберете какви харчове можете да избегнете и как най-добре да разпределяте доходите си.

Още един важен момент – разпределянето на разходите по категории и анализирането, колко харчите за всяка от тези категории. Именно то това можете да разберете колко пари отиват за наглед невинни неща като пиенето на кафе от автомат или кафене например.

И именно от тук започва изграждането на финансовата дисциплина.

Грешка №3: Да инвестираш, бе да имаш право на това

Ако управлението на финансите е доста скучно, то инвестирането на пари предизвиква повече ентусиазъм, особено у младите хора.

Но колкото и печелившо да ни се струва това занимание, повечето младежи не са заработили това право да инвестират. А и защото преди да се научат на инвестират младите хора би трябвало да се направят редица други важни за развитието на човека неща.

Преди всичко си струва първо да решат първите два проблема, описани по-горе. Най-малкото, защото без реалистичен и точен бюджет и план за постигане на целите, просто у начинаещия инвеститор няма да има нужната финансова дисциплина, за да получи исканите резултати. Напротив, твърде вероятното е инвестираните средства да бъдат загубени.

Освен това, повечето младежи си поставят краткосрочни цели, а ако говорим сериозно за инвестиции, то не трябва да се чакат бързи резултати.

По правило, ако младият човек се справи с първите две точки от нашите съвети, то у него ще се появят свободни средства, с които да започне да инвестира.

Източник: money.bg

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе