10 качества на добрия шеф

© Pixabay.com

На всички се харесва да се оплакват от своите началници. Според изследване на Gallup, 50% от анкетираните поне един път в живота си са напускали работата си заради лош началник.

Но какво означава „лош началник“? И какъв ръководите може да се нарече „добър началник“? Предлагаме ви някои характеристики, които според служителите, трябва да притежава добрия началник.

YouTube

1. Той точно формулира и посочва очакванията си от всеки сътрудник

Даже тези служители, които редовно показват добри резултати, не обичат да бъдат неопределеността и неясните очаквания от тях.

Един от най-простите начини да се избягват неприятните и неочаквани задачи и промени, е открито и ясно са се съобщават на сътрудниците какви цели стоят пред тях в определен период.

Освен това, по този начин се облекчава и контролът върху работата: достатъчно е да се сравнят обозначените цели с постигнатите резултати, например за седмица или месец.

2. Той е неоспорим лидер и демонстрира високи управленски навици

Всеки сътрудник се отнася с уважение към началник, който самият той извършва правилно нещата, а така също помага на сътрудниците да правят същото.

Това е на практика лидерство и добро управление в едно.

Добрият началник поставя ясни цели, а и стимулира сътрудниците си да постигат тези цели.

3. Той демонстрира задълбочени познания в своята област

Добрите началници имат и показват задълбочени познания в областта на своята дейност, което им помага да вземат адекватни решения.

Това изисква обучение и усъвършенстване и трупане на опит, които им позволяват освен рутинните задачи, да имат способността да мислят извън общоприетото, да са гъвкави. А също ще успяват да се променят в крак с изискванията на пазар и технологиите.

4. Той може да прогнозира, да планира и да делегира пълномощия

Добрите управленци умеят да виждат във всеки свой сътрудник неговите силни и слаби страни.

И всеки добър началник успява да се използва силните страни на своя екип като ценен ресурс.

Това означава и да планира и делегира задължения на сътрудниците си в съответствие с техните силни и слаби качества.

Най-успешните управленци приличат на учители и треньори, които поставят конкретни цели и задачи, а не говорят общи приказки.

5. Своевременно поощрява успехите на сътрудниците

За много от служители в дадена компания е важна не само заплатата, която получават, но и признанието за техните заслуги в работата.

Всеки добър началник трябва да има това наум и задължително да отбелязва успехите и заслугите – както формално, така и по неформален начин.

Когато сътрудникът получава положителни оценки за своите заслуги, той се мотивира да работи още по-добре.

6. Той умее да слуша и бързо да осъществява обратна връзка

Важно е да се чува, какво говорят служителите, както и това, което остава недоизказано.

Ако сътрудниците говорят с началника си, който постоянно прекъсва разговор с телефонни обаждания, това демотивира и деморализира.

добрите началници не само изслушват подчинените си, но и намират време и възможност да осъществят обратна връзка с тях.

7. Той остава спокоен във всяка ситуация

Добрият управленец е човек, който умее ефективно да общува и да запазва спокойствие във всяка, даже сложна ситуация.

Той никога не губи контрол върху поведението си. Нещо повече способен е да контролира не само своите емоции, но и тези на колектива или на отделни негови представители.

8. Проявява съчувствие към проблемите на отделния сътрудник

Добрите началници могат да си позволят „да се поставят в кожата на другия човек“, не губейки при това своя авторитет.

Това, разбира се, не означава да позволяват „да им се качат на главата“.

Емпатията е важна черта на добрия началник, който успява с уважение да се отнася към личните проблеми на всеки от своите служители.

9. Той е пример по отношение на честност, принципност и скромност

Често управляващите и началниците живеят доста по-богато от своите подчинени, рядко общуват с тях. И често обикновените служители не ги разбират по редица теми.

И особено, когато началника говори едно, а прави на практика друго, това не остава незабелязано от служителите. А имайте предвид, че сътрудниците следят всяка негово дума и действие, забелязват всичко, особено неговите грешки.

10. Демонстрира добро и положително чувство за хумор

Хората на всяка възраст реагират положително на веселото настроение. Те уважават тези началници, които са готови да се шегуват в професионални или лични ситуации.

Повечето хора са способни да възприемат хумора и иронията даже в стресови моменти, когато подходящата шега може да разведри обстановката. 

Източник: Money.bg

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе