Община Исперих започва изпълнението на проект по ОП „Региони в растеж”

В началото на 2018 година Община Исперих е подписала договор за реализацията на проект BG16RFOP001-5.001-0021-C01 „Обзавеждане и оборудване на съществуващ Дневен център за деца с увреждания в гр. Исперих и обособяване на детска и спортна площадка в прилежащото дворно пространство”. Той е финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Основната цел на проекта е да се подобри материалната база на Дневния център за деца с увреждания (ДЦДУ) и да се обособят две площадки с детски и спортни съоръжения.

В рамките на проекта се предвижда още изграждане на зала за сензорна стимулация с необходимото специализирано оборудване, чрез което да се повиши ефективността на предоставяните услуги за рехабилитация и интеграция на потребителите. Ще бъде закупено оборудване и за логопедичния кабинет, дневната за деца и младежи, за кабинетите на психолога и на терапевта.

Бюджетът на проекта възлиза на 99 987,54 лева, изцяло безвъзмездна финансова помощ. Дейностите по него ще се изпълняват в продължение на 18 месеца и се очаква да завършат в средата на юли догодина.

Центърът е изграден през 2014 г. с финансиране от Програмата за развитие на селските райони, а през 2015 г. с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е разкрита социалната услуга.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]dm petroleum

Присъедини се към нашите Facebook групи

Новини Разград
Новини Завет
Новини Исперих
Новини Кубрат
Новини Лозница
Новини Цар Калоян
Новини за Лудогорец
ЖК "Орел" - гр. Разград
кв. Бели лом - Разград
ЖК "Освобождение" - Разград
Новини - Североизточна България
Пътна обстановка и ПТП-та в област Разград
Върни се горе