Представиха информация за проекта за изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на отпадъци в Разград

На общо събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците днес бе възложено на Кмета на Община Разград Денчо Бояджиев…

Община Кубрат успешно приключи изпълнението на договор за „Домашни грижи за възрастни хора в Община Кубрат“

Община Кубрат успешно приключи изпълнението на договор по проект № BG05M9OP001-2.103-0061 „Домашни грижи за възрастни хора в Община Кубрат –…

СУ „Хр.Ботев“ – гр. Лозница се включи в програмата „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“

Днес, 8 май 2021 g. в СУ „Хр.Ботев“ се проведоха мероприятия по НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор…