Община Исперих продължава изпълнението на проекта за интеграция на етническите малцинства

Община Исперих реализира проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на етническите малцинства в община Исперих”, финансиран от оперативните програми „Развитие на…

Приключи проектът „Семейство, училище и общество – заедно към по-добро“ в ОУ ”Д-р Петър Берон” – Осенец

През месец октомври Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Разград и Основно училище…

Проект „С уважение и толерантност напред в образованието“ стартира в ДГ “Пролет“ в село Стражец

Заместник-кметът на Община Разград Руска Вътева бе гост на стартирането на проекта „С уважение и толерантност напред в образованието“, който…

Представиха проекта за изграждане на „Център за работа с деца на улицата“

Заместник-кметовете на Община Разград Полина Иванова и Мирослав Грънчаров присъстваха на началната пресконференция, на която бе представен проектът „Основен ремонт…

Одобрен е проект за ремонт на околовръстния път в град Исперих, през септември се очаква да стартира рехабилитация на пътя Русе-Кубрат

Информираме Ви, че Агенция „Пътна инфраструктура“ одобри проект и задание с предмет: „Извършване на превантивен ремонт на „РП 111-205 „1-2…