Представиха резултатите от проект за насърчаване на социалното приобщаване в Разград за предоставяне на услуги за деца и младежи

На финална пресконференция секретарят на Община Разград Нели Добрева представи резултатите от проекта „Насърчаване на социалното приобщаване чрез доизграждане на…

Община Исперих продължава изпълнението на проекта за интеграция на етническите малцинства

Община Исперих реализира проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на етническите малцинства в община Исперих”, финансиран от оперативните програми „Развитие на…

Приключи проектът „Семейство, училище и общество – заедно към по-добро“ в ОУ ”Д-р Петър Берон” – Осенец

През месец октомври Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Разград и Основно училище…

Проект „С уважение и толерантност напред в образованието“ стартира в ДГ “Пролет“ в село Стражец

Заместник-кметът на Община Разград Руска Вътева бе гост на стартирането на проекта „С уважение и толерантност напред в образованието“, който…