Представиха проект „Ревитализиране на обекти за представяне на културно-историческото наследство на община Исперих“

В заседателната зала на Община Исперих пред обществеността и медии бе представен проект „Ревитализиране на обекти за представяне на културно-историческото…

Започна работата по разработване на инвестиционна концепция за изграждане на Водородна индустриална зона-Разград

С подписване на договор между Община Разград и „ТИ АЙ ПИ КЪМЮНИКЕЙШЪНС” ЕООД приключи процедурата по избор на изпълнител по…