ОИЦ-Разград представи проекта на Споразумението за партньорство на България с ЕК за периода 2021-2027 г.

Екипът на Областен информационен център (ОИЦ) – Разград представи проекта на Споразумението за партньорство (СП) на България с Европейската комисия…

Представиха информация за проекта за изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на отпадъци в Разград

На общо събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците днес бе възложено на Кмета на Община Разград Денчо Бояджиев…