Одобрен е проект за ремонт на околовръстния път в град Исперих, през септември се очаква да стартира рехабилитация на пътя Русе-Кубрат

Информираме Ви, че Агенция „Пътна инфраструктура“ одобри проект и задание с предмет: „Извършване на превантивен ремонт на „РП 111-205 „1-2…

Близо 20 млн. лв. получиха на първа линия по проект „Подкрепа на работещи в здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от COVID-19”

От месец март до сега общо 19 532 822,99 лв. са изплатени на служители в болниците, регионалните здравни инспекции, центровете за спешна…

Областният управител съгласува изготвения инвестиционен проект за реставрация на джамия „Ибрахим паша” в град Разград

Днес, 18 юни 2020 г. Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен, в качеството си на възложител по договор с…

Откриха Кризисен център за жертви на домашно насилие и трафик по Плана за действие на Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград

Заместник-председателите на Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград (ОСПДН) Евгени Драганов – Заместник областен управител на…

Започва набирането на домашни помощници и потребители на „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 3”

Община Разград започва набирането на персонал и потребители за изпълнение на дейности по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора…

Агенцията по заетостта посрещна представители на ОИСР и ЕК за разработването на нов проект за активиране на безработни

Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Драгомир Николов посрещна представители на Европейската комисия (ЕК) и Организацията за икономическо сътрудничество и…