МКБППМН отчете 2017 и прие план за 2018 година

Местната комисия за борба срещу противоообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Разград на свое заседание  прие отчет за 2017 година иплан за работа на 2018 година.

В заседанието участваха: председателят Ердинч Хасанов – заместник-кмет по хуманитарни дейности, секретар – Диана Господинова и членове, представители на различни институции: началникът на отдел «Образование», представители на Отдел «Закрила на детето», Детска педагогическа стая, Регионална здравна инспекция, директори на учебни заведения, юристи и психолози.

YouTube

По данни на РУ на МВР през годината извършените престъпления са 25, което е 11,42% от всички разкрити престъпления. Броят на извършителите им е 29  или 13.36% от всички извършители. На отчет в Детска педагогическа стая през периода са били водени 77 деца.

Районна прокуратура е образувала 18 преписки срещу 19 лица и  наблюдавала 14 досъдебни производства срещу 22 лица.

Районен съд се е произнесъл с присъди /пробация/ спрямо трима непълнолетни и продължава производствата срещу още 8 лица.

В Местната комисия са получени 35 преписки за противозаконни деяния от Районна рокуратура, Районен съд и ОД и РУ на МВР Разград.

Образувани са и проведени 31 възпитателни дела.  

ГОДИНИОБЩ БРОЙ ДЕЯНИЯ ОТ ТЯХ  КРАЖБИПРОЯВЕНИ       ЛИЦА ОБЩО  В Т.Ч.                ЖЕНИ
2010г.    8030   /38%/   84  14   /17%/
2011г.    3920   /51%/   59  5     /8%/
2012г.    6525   /38%/   85  11   /13%/
2013г.    4224   /57%/   60  9     /15%/
2014г.    47  6  /15%/   47 12    /25%/
2015г.    4213 /30%/   43   8 /18.6%/
2016г.    4020 /50%/   42   6/14%/
2017г.    3519 /54%/   42   12 /29%/ 

Анализът на посочените данни за последните 8 години категорично показва намаляване на общия брой извършени противоправни деяния и на лицата-извършители. В сравнение с 2010 г. броят на проявите е намалял  повече от половина – от 80 на 35.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе