ЕНЕРГО-ПРО издаде удостоверение за зелена енергия на Платинум Бизнес Център

Още една българска компания се снабдява с екологично чиста енергия, доставяна от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги. Енергийният търговец връчи удостоверение за зелена енергия на управителя на Платинум Бизнес Център, г-н Росен Русев. С него ЕНЕРГО-ПРО гарантира, че елитната бизнес сграда, разположена в сърцето на София, функционира със 100 % енергия, добита от възобновяеми енергийни източници.

„С решението за закупуване на екологично чиста енергия, нашата компания изразява ангажимента си към опазване на околната среда и осигуряване на комфорт за наемателите в Платинум Бизнес Център. Изборът ни да използваме изцяло възобновяема електрическа енергия е провокиран от желанието ни за поддържане на екологичното равновесие и е още една стъпка за постигане на устойчиво развитие на заобикалящия ни свят“, заяви г-н Русев.

YouTube

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги стартира инициативата за връчване на удостоверения за зелена енергия преди 2 години и беше първата търговска компания в енергийния сектор, която издава такъв тип документ. Удостоверенията за 100% енергия от възобновяеми източници се базират на съществуващи Гаранции за произход, издадени от Агенция за устойчиво енергийно развитие, които са собственост на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги.

От 2016 година досега водещият енергиен търговец е връчил десетки удостоверения и е зачислил хиляди гаранции за произход на доставяната електроенергия. С привличането към „зелената идея“ на производствени и търговски компании, опериращи на българския пазар, усилията на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги са изцяло насочени към развитие на добрите европейски практики и утвърждаване на използването на зелена енергия в дейността на българския бизнес.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе