Въвеждат облекчения за хората с увреждания

Хората в неравностойно положение, ще подават по-малко наброй хартиени документи, за да получават услуги от Агенцията за социално подпомагане (АСП), съобщи социалният министър Бисер Петков, цитиран от БТА.

Хората с увреждания вече няма да представят копие от решение на ТЕЛК, за да получат интеграционни добавки. До месец държавната агенция „Електронно управление“ ще създаде връзка към регистъра на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), в който са налични всички експертни решения на териториалните й звена, издадени след 2014 г. Така Агенцията за социално подпомагане и други администрации, които се нуждаят от удостоверяване на това дали даден човек има издадено валидно решение на ТЕЛК, ще получават информацията по служебен път.

YouTube

АСП ще разпореди на териториалните си структури да не се изискват при кандидатстване за винетен стикер копие от валидна застраховка „Гражданска отговорност“. Справките ще се правят в публичния регистър на Комисията за финансов надзор.
Съвместно с НАП се предприемат действия за присъединяване към средата за междурегистров обмен на информация от персоналния регистър на осигурените в НАП, за да може да се удостоверява осигурителният статус на хората. Това означава, че при услугите, при които се изисква доходен критерий и за които сега заявителят трябва да представя служебна бележка от работодателя, проверката за доходите също ще става по служебен път. По този начин допълнително ще облекчим потребителите на услуги на АСП, които са уязвими групи от населението, социално слаби и хора с увреждания, коментира министърът.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе