Бележки за доходите вече ще се получават по служебен път

Служебните бележки за получени доходи, нужни при отпускане на социални помощи, вече ще се получават по служебен път.

„Предприемаме действия съвместно с НАП услугите, при които се изисква доходен тест, съответно бележка за доходите да се извършва по служебен път, а не заявителя да я взема от работодателя“, обясни социалният министър Бисер Петков след заседанието на Министерски съвет.

YouTube

Сега подоходен критерий има за получаване на детски надбавки и енергийни помощи. Това означава, че всички семейства, които кандидатстват за този вид подпомагане трябва да подават справки за доходите, с които разполагат.

Министър Петков заяви, че се предвиждат още мерки за облекчаване на административното обслужване за хората, които използват услуги на Агенция за социално подпомагане (АСП). Сега хората с увреждания, които кандидатстват за интеграционни добавки, трябва да представят хартиено копие от решението на ТЕЛК или НЕЛК. „Предвижда се да бъде осигурен достъп до регистъра на НЕЛК, в който са регистрирани всички ТЕЛК-ови решения, издадени след 2014 г.“. Това трябва да стане в рамките на един месец“, обясни още социалният министър. Инвалидите, които кандидатстват за безплатна винетка също ще бъдат облекчени. Те вече няма да носят копие от „Гражданска отговорност“, защото социалните ще го вземат по служебен път.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе