Важно съобщение във връзка с изборите в Лозница

Сектор „Български документи за самоличност“ при РУ-Лозница ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност да упражнят правото си на глас в деня на  ИЗБОРИТЕ ЗА КМЕТ НА ГР.ЛОЗНИЦА, ОБЛ.РАЗГРАД на 20.05.2018г.

    Служителите от сектора ще работят на 19.05.2018г. от 08.30ч. до 17.30ч. и  на 20.05.2018г. от 08.30ч. до 19.30ч.

YouTube

    В седмицата преди 20.05.2018г., когато ще се проведат  изборите за Кмет на гр.Лозница е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта/ зелен паспорт ), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.

     В сектор „Българси документи за самоличност“ при РУ-Лозница е създадена следната организация за работа:

  1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването и или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта/зелен паспорт ) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
  2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 18.05.2018г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоворение, с което да гласуват.

 

  За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

  1. Гражданите лично да подадат искане в РУ-Лозница в сектор „Български документи за самоличност“ за дните от 15.05.2018г. до 18.05.2018 г. от 08.30ч. до 17.30ч. и на 20.05.2018г. от 08.30ч. до 19.00ч.
  2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас за избор на кмет на гр.Лозница, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.

    Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

    УДОСТОВЕРЕНИЕТО  СЕ ИЗДАВА ЗА ДА  ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА  ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО  ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 20.05.2018Г.

    Удостоверението се прилага към избирателния списък за гласуване на  избор на Кмет на гр.Лозница.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе