Родените през 2017

През 2017 г. в страната са родени 64 359 деца, от които 33 005 момчета и 31 354 момичета.

Многоплодните раждания са 1 134, сочи статистика на Националния статистически институт (НСИ).

YouTube

75%, или 48 295 са родените бебета в градовете срещу 25% (16 064 деца) – в селата. През 2017 г. в страната са функционирали 1 834 детски градини, от които 98 частни (със записани 4 007 деца в частните). Общо в детските градини през разглеждания период са записани 220 900 деца, от които 51.6% са момчета и 48.4% – момичета. За тях са се грижили 19 600 души педагогически персонал, 93.6% от които са детски учители. 49 000 са били учителите в детските заведения, включително директори и зам.-директори с преподавателска дейност.

Детските ясли през 2017 г. са били 837 със 32 970 места в тях. Записаните деца в тези заведения са били 32 429, от които 51.6% са момчетата и 48.4% – момичета. За тях са се грижили 3 771 души медицински персонал и 3 916 немедицински персонал.

Към 1 октомври 2017 г. в страната са действали 1 969 общообразователни училища, в това число 76 частни (записаните деца в частните са 9 349). 587 800 са били записаните ученици в цялата страна, от които 50.2% са момчета и 49.8% – момичета.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе