Ученици от ОУ“Д-р Петър Берон“-Осенец получиха подаръци в началото на учебната година

Учениците от ОУ“Д-р Петър Берон“ в село Осенец получиха подаръци в началото на новата учебна година. Подаръците са част от…

През новата учебна година в Община Разград 412 първокласници ще пристъпят училищния праг

На 17.09.2018г., първия учебен ден на новата 2018/2019 учебна година, 412 първокласници ще пристъпят в училищата на община Разград. Ще…

Училищна среда без криминална педагогическа хроника

д-р Надие Карагьозова- справянето с негативните тенденции изисква усилена работа с родители и ефективна превантивна дейност Позитивната училищна среда е…