Предстои преизчисляване на пенсиите

Сред най-важните мерки, които бяха предприети за повишаване на доходите на пенсионерите, е постепенното увеличаване на тежестта на една година осигурителен стаж при определяне размерите на новоотпуснатите пенсии от 1 януари 2017 г.: от 1,1 на сто до достигане на 1,5 на сто.

Това заявява социалният министър Бисер Петков в отговор на депутатски въпрос за жизнения стандарт на пенсионерите с пенсии за осигурителен стаж и възраст от 200 лева, предаде БГНЕС.

YouTube

С новата, по-висока тежест на осигурителния стаж се преизчисляват вече отпуснатите пенсии, вместо да бъдат осъвременявани на основание на разпоредбата на чл. 100, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Този начин на актуализиране на размерите на пенсиите ще се прилага до годината, в която процентът на тежестта на осигурителния стаж достигне 1,5 на сто. Прилагането на тези разпоредби ще осигури повишаване размерите на пенсиите за осигурителен стаж и възраст с около 40 на сто. Тежестта на една година осигурителен стаж се определя ежегодно със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година, като процентът не може да бъде по-малък от определеното увеличение по швейцарското правило. По същия начин нараства тежестта на една година Осигурителен стаж при пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, както и коефициентите, в зависимост от които се определят размерите на пенсиите за трудова злополука и професионална болест.

През м. юли 2017 г. беше приет Закон за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г., на основание на който минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст стана 180 лв. от 1 юли 2017 г. и 200 лв. от 1 октомври 2017 г. В резултат на тази промяна до края на 2017 г. минималните размери на пенсиите за трудова дейност, вкл. пенсията за осигурителен стаж и възраст се повишиха с 22,6 на сто (11,5 на сто от 1 юли и 11,1 на сто от 1 октомври 2017 г.), като съществено увеличение на пенсиите получиха около 800 000 пенсионери.

В Управленската програма на правителството в областта на пенсиите е заложено повишаване на доходите на пенсионерите чрез: Повишаване на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, което ще доведе до повишаване и на минималните размери на останалите пенсии за трудова дейност; Ежегодно индексиране на минималния осигурителен доход на самоосигуряващите се лица; Повишаване на размерите на пенсиите за. трудова дейност чрез ежегодно увеличаване на тежестта на всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула. В периода 2019-2021 г. е предвидено размерите на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст и на социалната пенсия за старост, както и на свързаните с тях пенсии и добавки, да се увеличават с процентите по чл. 100 на КСО, а именно: 4,6% за 2019 г., 4,4% за 2020 г. и 4,3% за 2021 г., добавя министърът.

За осигуряване на подкрепа на пенсионерите с най-ниски доходи, през м. април 2018 г. правителството осигури средства за изплащането на „великденски добавки“ на около 1,2 млн. пенсионери. Допълнителната сума беше изплатена на пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях за месец април 2018 г. е в размер до 321,00 лв. включително, т.е. до размера на линията на бедност за 2018 г.

През м. юли 2018 г. отново ще бъдат преизчислени пенсиите за трудова дейност с по-високата тежест на една година осигурителен стаж. За 2018 г. тежестта на една година осигурителен стаж в пенсионната формула е 1,169, като процентът на нарастването в сравнение с този през 2017 г. е по-висок – 3,8 на сто, уточнява Петков.

На основание чл. 10, т. 2 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г., минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 1 юли до 31 декември също ще нарасне с 3,8 на сто и ще стане 207,60 лв.

Според информация, предоставена от териториалните поделения (ТП) на Националния осигурителен институт (НОИ) за месец юни 2018 г., броят на пенсионерите с лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по области за страната, с размер от 200,00 до 321,00 лв. е 855 940 души.

Броят на пенсионерите с пенсия за осигурителен стаж и възраст до 200,00 лв., които са обект на социално подпомагане по Закона за интеграция на хората с увреждания към месец април 2018 г. са 70 822.

Броят на пенсионерите с лична пенсия за осигурителен стаж и възраст от 200,00 лв. до 321,00 лв. по ТП на НОИ по групи възрасти за месец юни 2018 г. е: на възраст до 64 г. вкл. – 76 030, от 65 – 69 г. вкл. – 178 191, от 70 – 79 г. вкл. – 379 065 и на 80 г. и повече – 222 654.

Министерството на труда и социалната политика ще продължи да търси възможности за повишаване на доходите на пенсионерите. Необходимо е обаче да се има предвид, че въпреки желанието и положените усилия, реализирането на допълнителни мерки, свързани с повишаването на доходите на пенсионерите е възможно само, когато са налице финансови възможности за това, се казва още в отговора на министъра.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе