ПГТС „Христо Смирненски“ отбеляза празника на приятелството

  Превантивният клуб и УКБППМН  в ПГТС „Христо Смирненски“ отбелязаха    Деня на приятелството с две инициативи под надслов

„ НЕ на агрсията  и ДА на приятелството”.

YouTube

Проведено бе състезание  по тенис на маса през месец юни с четири отбора с участници  от ПГО“Станка Николица Спасо-Еленина“, ПГХТБТ “Мария Кюри“, ПГТС“Хр.Смирненски“ и ОУ „ Д-р Петър Берон” с. Осенец. Преди  да започнат спортните срещи беше приета и подписана  „Харта  за спортсменско поведение на участниците” , а в края  призьорите получиха  медали и грамоти.


Втората инициатива – „Празник на приятелството” се проведе на 12.06.2018г. и бяха
представни от участниците анекдоти, цитати, шеги от различни региони в страната, занимателни игри с акцентиране  върху добрите взаимоотношения при работа в екип и музикални изпълнения на песни за приятелството изпълнени от ученици и учители. Всеки от участниците подари на приятел  химикал с надпис „ДА на приятелството”


Отличени  бяха участниците в категориите:  „Най- атрактивен разказвач” и „Най- оригинален анекдот”, Най-добър екип”,” Най – активен участник от публиката” и „Най- активен участник при подготовката на мероприятията”, които получиха грамоти и раници  с щампа.

 За всички участници в двете инициативи  бяха подготвени тениски с щампа „ НЕ на агресията!” и „ДА на приятелството!”  и стикери.

 Гости на мероприятията бяха  секретарят на МКБППМН Диана Господинова, секретарят на ОбСНВ Станислава Петрова и Стоян Стефанов – обществен възпитател към МКБППМН.

  Събитията за Деня на приятелството  се организират по проект, финансиран от Местната    комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – община Разград.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе