Финална беседа в ПГПЧЕ „Е. Йосиф“-Разград, Образователната програма продължава в ПГТС „Хр. Смирненски“

С темата за вредата от наркотиците и престъпленията, извършвани от наркозависими лица, приключи за тази учебна година Образователната програма в…