Обявени свободни работни места в Разград към 2 юли 2018

Бюро по труда – Разград /общините Разград, Лозница и Цар Калоян/

10 ресторантски работници в заведения за бързо хранене – средно образование
*Работните места са за ресторанти „Макдоналдс” в к.к. Слънчев бряг и Златни пясъци

YouTube

5 камериер/камериерки в хотел – основно/средно образование
10 пикола – средно образование, немски и английски език
5 готвачи – средно образование
5 бармани – средно образование, английски език
5 сервитьори – средно образование, английски език
*Работните места са за хотел „Сол Луна Бей”, гр.Бяла

4 камериер/камериерки – основно/средно образование
2 миячи на съдове – основно образование
*Работните места са за местността Каваци, гр.Созопол

10 общи работници – основно образование
2 продавачи консултанти – средно образование
2 шофьори, товарен автомобил /международни превози/ – основно образование, правоспособност
2 шофьори, тежкотоварен автомобил 12 и повече тона – основно образование, правоспособност
1 огняр – основно оброзование, с документ за газ
1 кредитен специалист – средно образование, компютърни умения
2 продавачи консултанти – средно образование
1 готвач – средно професионално образование
2 работници в кухня – основно образование
2 техници, телекомуникации – средно професионално-техническо образование
10 медицински сестри – висше образование по специалността
6 машинни оператори, металорежещи машини – средно образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

– За стажуване

2 монтьори, ремонт на машини и оборудване – средно специално/висше образование
2 електромонтьори – средно специално/висше образование
1 електромеханик – средно специално/висше образование
1 автомонтьор – средно специално/висше образование
1 монтажник, инсталиране на промишлено оборудване – средно специално/висше образование
1 монтажник, инсталиране на промишлено оборудване – средно специално/висше образование

– За обучение по време на работа

2 монтьори, ремонт на машини и оборудване
2 електромонтьори
2 обслужващи работници, промишлено производство
2 пекари
1 организатор експедиция, товаро-разтоварна и спедиторска дейност
1 електромеханик
1 автомонтьор
1 монтажник, инсталиране на промишлено оборудване
1 монтажник, инсталиране на промишлено оборудване
1 пекар
1 производител на хляб, ръчно
1 носач, товарач на стоки
1 асистент продавач
3 миячи на превозни средства (ръчно)
4 охранители
1 работник, свързващ горната част на обувката
2 монтажници, хладилни и климатични инсталации
1 работник товаро-разтоварна дейност

Бюро по труда – Исперих /общините Исперих и Самуил/

1 старши счетоводител – висше образование, счетоводство и данъчно облагане
1 счетоводител – висше образование, счетоводство и данъчно облагане
1 завеждащ административна служба – средно професионално образование
1 лаборант – висше образование, биотехнологии/техногии на храните

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в едно направление:

– За обучение по време на работа

2 технически сътрудници

Бюро по труда – Кубрат /общините Кубрат и Завет/

1 работник, поддръжка в птицеферма – средно образование
2 работници, птицевъди – основно образование
2 чистачи/хигиенисти – основно образование
1 градинар – основно образование

*За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе