Проведе се информационна среща в Градската библиотека

Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев” бе домакин на инициираната от Областния информационен център в Разград среща с представители на неправителствения сектор, читалища, библиотечни специалисти и младежи. В подготовката и провеждането на събитието взеха участие и стажанти от Професионална гимназия по икономика „Робер Шуман” гр. Разград, които провеждат учебната си практика в ОИЦ.

Експертът Емил Чанков разясни възможностите за кандидатстване, допустимите получатели на средства, партньори, дейности и приоритетите за 2019 година по програмите „Европа за гражданите” и „Творческа Европа”.

YouTube

Представена бе и инициативата на Европейската комисия „Европейски корпус за солидарност”, която скоро стартира дейността си с младежи в България.
Участниците бяха запознаха с подкрепената от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм Програма PA14 „Предприемачество в сферата на културата, културното наследство и културното сътрудничество”. Фокусът на внимание бе поставен и към сферите на подкрепа, приоритетите, допустимите дейности и кандидати по предстоящите процедури за представяне на проектни предложения. Представен бе индикативният график за обявяване на покани по програмата до 2021 г.

Присъстващите зададоха въпроси, относно начина за подаване на проектните предложения и възможностите за търсене на партньори за изпълнението им по хоризонталните програми, на които експертите от Центъра отговориха. Всички участници в срещата получиха брошури на ОИЦ – Разград и на управляващи органи на оперативните програми.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе