Обявени свободни работни места в Разград към 16 юли 2018

Бюро по труда – Разград /общините Разград, Лозница и Цар Калоян/

5 работници, допълнителна обработка на стъкло – основно образование
10 водачи, мотокар – основно/средно образование, с документ
1 медицинска сестра – висше образование
1 техник-механик,шивашко производство – средно техническо образование, владеене на китайски език
1 шивач, дамско облекло – средно образование, владеене на китайски език
2 учители по математика – висше педагогическо образование, специлност ”Математика”
1 учител по химия – висше педагогическо образование, специалност „Химия”
4 учители по английски език – висше образование, специалност „Английска филология”
2 машинисти, еднокофов багер – средно професионално образование
1 обслужващ работник, увеселителен парк – средно образование
2 водопроводчици – основно образование
4 общи работници – основно образование
1 техник,строителство и архитектура – средно специално образование, специалност”Строителен техник”
1 счетоводител – средно специално икономическо образование, компютърни умения
1 психолог – висше образование, специалност „Психология”
1 мениджър,връзки с обществеността – висше образование
1 управител на детско заведение – висше педагогическо образование
10 общи работници – основно образование
2 продавач-консултанти – средно образование
2 шофьори, товарен автомобил /международни превози/ – основно образование,правоспособност
2 шофьори, тежкотоварен автомобил 12 и повече тона – основно образование, правоспособност
2 техници, телекомуникации – средно професионално-техническо образование
10 медицински сестри – висше образование по специалността
6 машинни оператори, металорежещи машини – средно образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

YouTube

– За стажуване

1 медицински секретар – висше образование
1 електромеханик – средно специално/висше образование
1 маникюрист – средно специално образование
2 оператори, водогрейни и парни съоръжения – средно специално/висше образование, топлотехника
2 електромонтьори – средно специално/висше образование, техническо
1 икономист – средно специално/висше образование, икономика и финанси
1 технически сътрудник – средно специално/висше образование, икономика и финанси
1 технолог – висше образование, биотехнологии
1 младши експерт – висше образование, право
1 младши експерт – висше образование, социални дейности
2 младши експерти – висше образование, счетоводство, финанси, икономика
1 автомонтьор – средно специално/висше образование
1 монтажник, инсталиране на промишлено оборудване – средно специално/висше образование
1 технически сътрудник – висше/средно икономическо образование
1 застрахователен брокер – средно икономическо образование
1 монтажник, инсталиране на промишлено оборудване – средно специално/висше образование
1 технически сътрудник – средно специално/висше образование

– За обучение по време на работа

2 обслужващи работници, промишлено производство
2 пекари
1 организатор експедиция, товаро-разтоварна и спедиторска дейност
1 електромеханик
1 фризьор
2 оператори, водогрейни и парни съоръжения
2 електромонтьори
1 икономист
1 технически сътрудник
1 техник поддръжка на компютри
34 общи работници
1 автомонтьор
1 монтажник, инсталиране на промишлено оборудване
1 технически сътрудник
4 охранители
1 монтажник, инсталиране на промишлено оборудване
3 пълначи
1 пекар
1 производител на хляб, ръчно
1 носач, товарач на стоки
1 асистент продавач
3 миячи на превозни средства (ръчно)
1 технически сътрудник
4 охранители

Бюро по труда – Исперих /общините Исперих и Самуил/

1 лаборант – средно образование
1 старши счетоводител- висше образование ,спец.”Счетоводство и даначно облагане”
1 счетоводител – висше образование , спец.”Счетоводство и данъчно облагане”

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в едно направление:

– За обучение по време на работа

1 технически сътрудник

Бюро по труда – Кубрат /общините Кубрат и Завет/

1 готвач – без изискване за образование
1 техник-механик , автомобили и кари – средно образование по специалността
2 шофьори, тежкотоварен автомобил – кат.»СЕ», за работа в гр. Варна

*За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе