Завърши ремонта на Кубрат – Тутракан

Завърши рехабилитацията на 9,77 км от път II-49 Кубрат – Тутракан.

Основният ремонт на второкласния път се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие. На откриването на обекта присъства главният секретар на Областна управа Силистра Елена Томова, директорът на дирекция „Изпълнение на проекти по ОПРР 2014-2020 и по програмите за териториално сътрудничество на ЕС“ в Агенция „Пътна инфраструктура“ Николина Чапанова, кметът на село Старо село Пламен Петров, представители на изпълнителя и др., съобщиха от АПИ.

YouTube

Рехабилитираният участък от път II-49 Кубрат – Тутракан, започва от кръстовището с път II-21 Тутракан – Русе, преминава през с. Старо село и завършва при границата със съседната област Разград. На обекта е извършена цялостна подмяна на пътната настилка, положена е нова хоризонтална маркировка, пътни знаци и ограничителни системи, с което се повишава безопасността на движение и се съкращава времето за пътуване.

По ОПРР се извършва рехабилитация на още 21 км от път II-49 в участъка Разград-Търговище. След завършването на втория проект ще бъдат обновени общо 30 км от път II-49, който свързва областите – Силистра, Разград и Търговище.

Освен тези 10 км по Оперативна програма „Региони в растеж“ се извършва рехабилитация на още 21 км от път II-49 в участъка Разград-Търговище. По този начин общо 30 км от второкласния път ще бъдат изцяло обновени с европейско финансиране, каза Николина Чапанова. През миналата година със средства от държавния бюджет се ремонтираха 6 км от пътя в района на разклона за с.Бисерци в съседната област Разград, като на участъка е положен неплътния асфалтов пласт на настилката и пътят вече е в добро състояние. За подобряване на 9-километровия участък между селата Топчии и Каменово в област Разград в момента се изработва технологичен проект. Това е част от подготвителните дейности, които е необходимо да се предприемат преди започването на строителните работи на отсечката, допълни Чапанова.

Второкласният път II-49 Кубрат – Тутракан е важна пътна връзка за двете области Силистра и Разград, заяви Елена Томова, и пожела на шофьорите да шофират разумно по ремонтирания участък от пътя.

Изпълнител на строително-монтажните работи на лот 14 е „Пътперфект-Т“ ЕАД. Стойността на договора е 4 884 088,33 лв. с ДДС. Строителният надзор се осъществява от „Трафик Холдинг” ЕООД. Техният договор е за 145 080 лв. с ДДС. Авторският надзор е на „Трансконсулт – 22“ ООД. Договорът им е за 3 906,47 лв. с ДДС.

Общата стойност на проекта BG16RFOP001-7.001-0013 Лот 14 ,,Път II-49 Кубрат-Тутракан от км 89+100 до км 98+875.82, с обща дължина 9,776 км, област Силистра“ е 5 184 886,77 лв. с ДДС. Съфинансирането от Европейския съюз е 85% – 4 407 153,75 лв. с ДДС. Националното съфинансиране е 15% – 777 733,02 лв. с ДДС.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе