Вдигат сумата за помощи за отопление

Размерът на целевата помощ за предстоящия зимен сезон (1 ноември 2018 – 31 март 2019г.) се увеличава на 375,15 лв., съобщиха от Министерството на труда и социалната политика.

Сумата е с 9,05 лв. по-висока в сравнение с миналата година.

YouTube

Така месечният й размер ще стане 74,83 лв. Съгласно нормативната уредба той се определя на база левовата равностойност на 385 квтч електроенергия, от които 280 квтч дневна и 105 квтч нощна електроенергия, по осреднена крайна продажна цена на електроенергията за битов потребител към 31 октомври на текущата календарна година.

Право на целева помощ за отопление имат лицата и семействата, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на заявлението е по-нисък или равен от диференциран минимален доход за отопление, който е 75 лв. Кандидатстващите ще могат да подават документи в дирекциите „Социално подпомагане“ до 31 октомври 2018 г. Заявленията се подават по настоящ адрес на кандидатите.

Увеличението на пенсиите от 1 юли с 3.8 % няма да да се отрази на правото на достъп до този вид помощ, уверяват от социалното министерство.

За миналия отоплителен сезон 2017/2018 г. е отпусната целева помощ на 204 635 лица и семейства на обща стойност 74 323 833 лв.

Заявление-декларация за отпускането на целева помощ за отопление може да се изтегли от уеб-страницата на Агенцията за социално подпомагане в раздела „Административни услуги“.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе