Комисия определи номинациите на Област Разград за Съвета на децата

Комисия за разглеждане на постъпилите кандидатури от общините на територията на Област Разград и за извършване на подбор за членовете на Съвета определи днес номинациите на региона за институцията, която функционира към Държавната агенция за закрила на детето. Комисията е назначена със заповед на Областния управител Гюнай Хюсмен, а заседанието бе водено от заместник областния управител Евгени Драганов.

В комисията участваха представители на: отдел „Закрила на детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“-Разград; Регионалното управление на образованието-Разград, ОДМВР-Разград, Регионална здравна инспекция-Разград, сдружение „Център на НПО в Разград“, Областна администрация-Разград и журналист. Класирането се извършва след като предварително кандидатите са представили мотивационни писма и са номинирани от общинските администрации в общините, в които живеят.
В Област Разград три от общините предложиха кандидати – Разград и Кубрат по шестима, Лозница – един. Номинациите са в четири направления – 1. Членове на училищни форми за самоуправление или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;  2. Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса; 3. Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца; 4. Индивидуални кандидатури.

YouTube

Всяка от кандидатурите се оценява от членовете на комисията по петобалната система по критериите: Активност; Креативност; Толерантност; Ангажираност към обща кауза; Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии; Ориентираност към резултати; Организаторски умения; Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта; Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта.

След обобщаването на оценките на членовете бяха класирани десет от кандидатите. По направление 1, където кандидатите бяха петима, класирането е: 1. Николай Пламенов Пенчев от Разград; 2. Патриция Николаева Колева от Разград; 3. Зеррин Алкин Неби от Кубрат. По направление 2 на първо място е Арзу Недредова Ахмедова от Кубрат, на второ – Виктория Красимирова Евгениева от Кубрат. По направление 3 първа е Сечел Еролова Камбурова от Кубрат, втори – Алекси Руменов Минов от Кубрат. В направление 4, където кандидатите бяха четирима, на първо място е Силвена Миленова Георгиева от Разград, на второ – Александър Владиславов Жеков от Разград, на трето – Джан Четин Неджмилов от Разград.

Според предварително обявения регламент окончателния избор на представителя на Област Разград ще бъде направен от национална оценителна комисия, назначена от председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе